Zezelenej červené pštrosy

Šel pštros s pštrosicí a pštrošáčaty, jeden vypadal červeně,
druhý a třetí vesele a poslední se červenal.